Wien si „Maacher Guiden a Scouten“

Dat kanns de bei de Guiden a Scouten erliewen:

* flott Aktivitéiten am Fräien
* eegen Iddien zesumme mat Frënn realiséieren
* villsäiteg Erfarunge maachen
* international Frëndschaft an Zesummenaarbecht erfueren
* dech do asetze wou et der Wäert ass
* mat entscheeden.

Wat äis wichteg ass:

* jidder Eenzelen eng Chance ginn
* eis Ëmwelt respektéieren
* sech fir Fridden a Gerechtegkeet asetzen
* all Beräicher vum Mënsch entwéckelen: Kierper, Geescht a Charakter
* sech partnerschaftlech verhalen tëscht Jongen a Meedercher, Männer a Fraen
* Wäerter, déi weltwäit vun de Guiden a Scouten gedeelt ginn, wéi: Toleranz, Hëllefsbereetschaft, Solidaritéit…
* Haltungen ewéi: Engagement, Verantwortung iwwerhuelen, Suerg fir d’Ëmwelt droen, positiv Liewensastellung hunn…

Wéi mir schaffen:

* d’Léieren duerch selwer maachen (learning by doing)
* d’Spill an d’Aarbecht a klengen Equipe
* d’Liewen an der Natur
* den Asaz fir anerer
* d’Engagement, d’Matbestëmmung an d’Matverantwortung
* d’Andeelung an Altersgruppen (Branchen)
* déi reegelméisseg Aktivitéiten:
am Duerchschnëtt
– all Woch eng Versammlung
– all Trimester e Weekend
– all Joer e Camp.

5 Branchen:

*Wëllef 7-11 Joer
* AvEx (Aventure/Explorer) 11-15 Joer

Fir wien ?

Fir all Jongen a Meedercher tëscht dem 1te Schouljoer an 23 Joer. Erwuessener si als Chef/Cheftaine oder Amicale wëllkomm.

“Jongen a Meedercher kënnen an de Maacher Guiden a Scouten opgeholl gi, ouni Ënnerscheed vu Rass, Relioun, Sprooch, Nationalitéit, vun hire kierperlechen an/oder geeschtege Fäegkeeten, vun hirem soziale Milieu.” (Statuten, Artikel 2.2).

Wéi mir organiséiert si:

Maacher Guiden a Scouten gehéieren dem Verband vun den LGS un

Bei den LGS ginn et Meederchersgruppen, Jongegruppen a gemëscht Gruppen. Och behënnert Kanner a Jugendlecher kënne matmaachen.

Et ginn am Land 65 LGS-Gruppen mat 5500 Memberen. Si gehéieren zu de Weltorganisatioune vun de Guiden a vun de Scouten. De Scoutissem/Guidissem ass weltwäit dee gréisste Jugendmouvement. E gouf vum Lord Robert Baden-Powell gegrënnt.

All Guiden- a Scoutsgrupp huet Cheftainen a Cheffen, déi op fräiwëlleger Basis mat den Jonke schaffen. Vu 18 Joer un kann ee Chef resp. Cheftaine ginn, nodeems een eng – vum Staat unerkannte Formatioun – matgemaach huet.

D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten sinn, nieft hiren traditionellen Guide-/Scoutaktivitéiten, staark an der Entwécklungshëllef engagéiert. Projeten an deem Beräich geschéien an Zesummenaarbecht mat der agreéierter ONGD „Guiden a Scouten mat der 3. Welt“.