AvEx

D‘ AvEx ass d‘ Branche vun den LGS fir d‘ Kanner am Alter vun 11 – 14 Joër. Hir Versammlungen sinn Samsdës vun 14 Auer bis 18 Auer am Home Jean Welter.