AvEx

D‘ AvEx ass d‘ Branche vun den LGS fir d‘ Kanner am Alter vun 11 – 14 Joër. Hir Versammlungen sinn Samsdës vun 10 Auer bis 11 Auer 45 am Home Jean Welter.

AvEx Kontakt

5 + 3 =