Hei d‘ Materiallëscht fir den Weekend.

Here is the material list for the weekend.

Voici la liste des matériaux du week-end.

{LU)

1 klengen Rucksack
Picknick + Bidon Waaser

Schloofsaack
Spannbettduch
den Petzi (ween een Brauch)
Kappkëssen (ween een Brauch)
Schlappen
Pyjama
Wäschgeschirr
Handduch
Buedduch
Kleeder Indoor + Outdoor
Ënnerwäsch
Spullduch
Gammelle + Couvert (Ween keng huet, soll bescheed soen)
Täscheluucht
Täschemesser (nëmmen Wëllef + AvEx)
Medikamenter mat Beschreiwung
Turnschlappen
evt. en CD mat Lieblingslidd

Tenue de Départ
Foulard + Kaap
Wiederfest Gezei
Fest-Schong

{DE)

1 klenger Rucksack
Picknick + Bidon Waaser

Schlafsack
Spannbetttuch
Kuscheltier (falls benötigt)
Kopfkissen (falls benötigt)
Hausschuhe
Pyjama
Kulturbeutel (Zahnbürste, Zahnpasta, etc)
Handtuch
Badetuch
Kleider Indoor + Outdoor
Unterwäsche
Küchentuch
Gammelle + Couvert (Falls nicht vorhanden, bitte bescheid geben)
Taschenlampe
Taschenmesser (nur Wëllef + AvEx)
Medikamenter mit Beschreibung (falls benötigt)
1paar Ersatzschuhe (Turnschuhe oder ähnliches)
evt. eine CD mit Lieblingslied

Kleidung „Tenu de départ“
Halstuch + Kappe
Wettergerechte Kleidung
festes Schuhwerk

{FR)

1 petit sac à dos
Pique-nique + bidon waaser

sac de couchage
Drap housse
Peluche (si nécessaire)
Oreiller (si nécessaire)
chaussons
pyjamas
Trousses de toilette (brosse à dents, dentifrice, etc.)
serviette
serviette de bain
Robes intérieur + extérieur
sous-vêtements
Torchon
Gammelle + enveloppe (si non disponible, merci de nous le faire savoir)
lampe de poche
Couteau de poche (uniquement Wëllef + AvEx)
Médicaments avec description (si nécessaire)
1 paire de chaussures de rechange (baskets ou similaires)
éventuellement un CD avec votre chanson préférée

Vêtements „Tenu de départ“
Foulard + casquette
Vêtements imperméables
chaussures robustes

{EN}

1 small backpack
Picnic + bidon waaser

Sleeping bag
Fitted sheet
Cuddly toy (if needed)
Pillow (if needed)
slippers
pajamas
Toiletry bags (toothbrush, toothpaste, etc.)
towel
Bath towel
Dresses indoor + outdoor
underwear
kitchen towel
Gammelle + envelope (if not available, please let us know)
flashlight
Pocket knife (only Wëllef + AvEx)
medicament with description (if needed)
1 pair of spare shoes (sneakers or similar)
possibly a CD with your favorite song

„Tenu de départ“ clothing
Neckerchief + cap
Weatherproof clothing
sturdy shoes