Buergbrennen 29.02.2020 (AvEx)

29.02.2020 – EVENT ASS ANNULÉIERT 29.02.2020 – ÉVÉNEMENT EST ANNULÉ 29.02.2020 – EVENT IS CANCELED (LU) Léif Kanner, Léif Elteren, Den 29. Februar 2020 ass rëm eis traditionellt Buerg-Lagerfeier. D’ AvEx hunn den Rendezvous em 14 Auer 00 op der...