Versammlungen vum 2. an 3. Trimester sinn elo online.